Poniżej znajdują się bezpośrednie łącza do aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu iOS, które zostały wydane dla iPhone’a przez Apple do tej pory.

Jeśli nie jesteś pewien, który plik firmware do pobrania dla Twojego iPhone’a, sprawdź post, który pomoże Ci zidentyfikować plik firmware do pobrania w oparciu o model Twojego iPhone’a.

Uwaga: Jeśli pobierasz plik z oprogramowaniem układowym za pomocą Safari, upewnij się, że funkcja automatycznego rozpakowywania jest wyłączona lub użyj Chrome lub Firefox.

1.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
1.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
1.0.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
1.1.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
1.1.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
2.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.0.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.1.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.2.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
2.2.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 
3.1.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0_8A2y3_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.6 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.2.7 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
4.2.8 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
4.3.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.2.9 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
4.3.4 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.2.10 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.5 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
6.0.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 GSM Rev A): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.0.2 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.1 (iPhone 4S) – iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 5 CDMA): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.4 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5c CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5s CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5c CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5s CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.5 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
7.0.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
6.1.6 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E234 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E234 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 7): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 7 Plus): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone SE): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 7): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 7+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.3 (iPhone 7): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
iOS 10.0.3 (iPhone 7 Plus): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 7): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6 Pls): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS iOS 10.2.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (7+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 7): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 7): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7 GSM): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7 GSM): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 GSM): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 GSM): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.3 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (6+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (6): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (6s): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (6s+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 11.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 6): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 6s): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone XR GSM):iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone XS GSM): iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1 (iPhone XS Max GSM): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone XR GSM): iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone XS GSM): iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.1 (iPhone XS Max GSM): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
iOS 12.1.2 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw

iOS 12.1.3 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 6+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 6): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 6s): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
iOS 12.1.3 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw

iOS 12.3.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw

iOS 12.3.1 (6+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (6): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (6s): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (6s+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
iOS 12.3.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw

iOS 12.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (6+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (6): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (6s): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (6s+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
iOS 12.4 (iPhone XR): iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw

iOS 12.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (6+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (6): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (6s): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (6s+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
iOS 12.4.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.4.1_16G102_Restore.ipsw

iOS 13 (iPhone 6s): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 11): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 11 Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
iOS 13 (iPhone 11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw