Aby uaktualnić oprogramowanie zegarka Apple Watch, użyj telefonu iPhone. Po uaktualnieniu systemu do wersji watchOS 6 możesz uaktualniać oprogramowanie bezpośrednio na zegarku Apple Watch.

System watchOS 6 jest obecnie zgodny z zegarkiem Apple Watch Series 3 i nowszym. Zegarki Apple Watch Series 1 i 2 będą obsługiwać system watchOS 6 jeszcze w tym roku.

Sprawdzanie zgodności z systemem watchOS 6

System watchOS 6 wymaga telefonu iPhone 6s lub nowszego z systemem iOS 13 lub nowszym i obecnie jest zgodny z zegarkiem Apple Watch Series 3 i nowszymi. Znajdź swój model zegarka Apple Watch.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij telefon iPhone do najnowszej wersji systemu iOS.
 2. Upewnij się, że zegarek Apple Watch jest naładowany przynajmniej w 50 procentach.
 3. Połącz telefon iPhone z siecią Wi-Fi.
 4. Połóż telefon iPhone obok zegarka Apple Watch, aby urządzenia były w swoim zasięgu. 

Uaktualnienie może potrwać od kilku minut do godziny. Możesz wybrać uaktualnianie nocą lub poczekać na dogodny moment. 

Uaktualnianie zegarka Apple Watch przy użyciu telefonu iPhone

Kiedy będzie dostępne nowe uaktualnienie, zegarek Apple Watch powiadomi Cię o nim. W powiadomieniu stuknij opcję Uaktualnij dziś w nocy, przejdź do telefonu iPhone i potwierdź chęć uaktualnienia w godzinach nocnych. Pod koniec dnia podłącz zegarek Apple Watch i telefon iPhone do ładowania i pozostaw na noc do zakończenia uaktualniania. 

Aby ręcznie wyszukać uaktualnienia, wykonaj poniższe czynności: 

 1. W trakcie uaktualniania nie zdejmuj zegarka Apple Watch z ładowarki.
 2. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij kartę Mój zegarek. 
 3. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Uaktualnienia.
 4. Pobierz uaktualnienie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o kod telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch, wprowadź ten kod. 
 5. Poczekaj, aż na zegarku Apple Watch pojawi się kółko postępu. Uaktualnienie może potrwać od kilku minut do godziny. 

W trakcie uaktualnienia nie zdejmuj zegarka Apple Watch z ładowarki. Nie uruchamiaj ponownie telefonu iPhone ani zegarka Apple Watch oraz nie zamykaj aplikacji Apple Watch. Po zakończeniu uaktualniania zegarek Apple Watch automatycznie uruchomi się ponownie.

Uaktualnianie bezpośrednio na zegarku Apple Watch

Jeśli zegarek Apple Watch został uaktualniony do systemu watchOS 6, kolejne uaktualnienia możesz instalować bez telefonu iPhone:

 1. Upewnij się, że zegarek jest połączony z siecią Wi-Fi.
 2. Na zegarku otwórz aplikację Ustawienia.
 3. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Uaktualnienia.
 4. Jeśli jest dostępne uaktualnienie oprogramowania, stuknij opcję Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W trakcie uaktualnienia nie zdejmuj zegarka Apple Watch z ładowarki. Nie uruchamiaj ponownie telefonu iPhone ani zegarka Apple Watch oraz nie zamykaj aplikacji Apple Watch. Po zakończeniu uaktualniania zegarek Apple Watch automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas uaktualniania

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że zegarek Apple Watch jest połączony z ładowarką
 2. Ponowne uruchamianie zegarka Apple Watch. Naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się suwak Wyłącz, a następnie przeciągnij ten suwak. Aby ponownie włączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny.
 3. Uruchom ponownie zestawiony w parę telefon iPhone. Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go, aż pojawi się czerwony suwak, a następnie przeciągnij ten suwak. Aby ponownie włączyć telefon iPhone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie.  
 4. Spróbuj jeszcze raz uruchomić uaktualnienie. 

Jeśli uaktualnianie nie rozpocznie się, otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Użycie > Uaktualnienia, a następnie usuń plik uaktualnienia. Po usunięciu pliku spróbuj jeszcze raz pobrać i zainstalować system watchOS.

W przypadku instalacji systemu iOS, systemu watchOS w wersji beta lub wydaniu dla deweloperów

 1. Przed uaktualnieniem usuń profil wersji beta ze swojego urządzenia. Aby wyświetlić i usunąć profile:
  • Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie wybierz kolejno Ogólne > Profile. Stuknij profil wersji beta, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń profil. W razie potrzeby wprowadź hasło telefonu iPhone. 
  • Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone, a następnie wybierz kolejno Ogólne > Profile i urządzenia zarządzane. Stuknij profil wersji beta, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń profil. W razie potrzeby wprowadź hasło telefonu iPhone. 
 2. Po usunięciu profilów uruchom ponownie oba urządzenia i sprawdź dostępność uaktualnienia.

Aby kontynuować korzystanie z publicznej wersji beta systemu iOS, możesz z powrotem zainstalować profil tej wersji.

Więcej: klik